Teigen-history

ARNE TEIGEN'S REDERI

1964 - 1978

HISTORY (Norwegian)

MISC

Skipsreder Arne Teigen er en moderne "grunder".

Han er født i Halden i slutten av 30-årene, og drog som så mange nordmenn som er blitt skipsredere til sjøs.

Men da han drog ut som førstereisgutt i 1952, da han drog ut som byssegutt.

Etter tre år valgte han den mer vanlige vei for fremtidige skipsredere, styrmannsskole og videre til kaptein.

I 1964 gikk han i land, og sammen med sin svigerfar, Jens Hetland, etablerte han et rederi i Egersund.

Fram til 1972 ekspanderte dette rederiet meget kraftig. I alt ble 13 eldre linjeskip anskaffet fra forskjellige nordiske eiere.

Dessuten anskaffet han to mindre tankskip. Linjeskipene ble satt i fart på Østen. På dette må rederiet ha tjent gode penger,

for foruten egen ekspansjon kunne han i 1971 kjøpe opp 40 % av aksjekapitalen i Drammensrederiet Bruusgaard Kiøsteruds Skibs-A/S.

Det var først etter press fra Oslo Børs at han fikk anledning til å utøve innflytelse i selskapet etter å ha skaffet seg en så stor aksjepost.

Etter som årene gikk, utvidet han sin aksjepost, til den i 1984 omfattet 87 %. Fra 1.1.1974 overtok Arne Teigen også som disponent for Bruusgaard Kiøsteruds Skibs-A/S.

Det ble en del samarbeidsprosjekter mellom rederiene, bl. a. cruiseskipet RASA SAYANG og Norwegian Asia Line,

rutefart Europa-Hong Kong. Likeledes var et par båter sameie mellom de to rederiene. Men fremfor alt var årene 1973-1977 særdeles vanskelige år for så vel

Arne Teigens Rederi som Bruusgaard Kiøsteruds Skibs-A/S begge var årene preget av redusert aktivitet, skipssalg og stadige underskudd.

Noe måtte gjøres for å få skutene på rett kjøl. Alt som var ulønnsomt måtte vekk.Fra 1.1.1978 ble virksomheten i begge rederier samlet i firmaet Thoresen International,

et datterselskap av den Bruusgaard-eide Thoresen-gruppen i Hong Kong. Arne Teigen og sønnene Frode og Ole Ketil solgte i 2005 sine interesser i

Thoresen-rederiet for ca. NOK 1,3 milliarder.

Våren 2007 tok brødrene, med 72,2 % av aksjene, over kontrollen av Fjord Line A/S som nesten var konkurs.

De bestilte 2 nye gassdrevne ferger som nå i 2014 seiler mellom Vestlandet-Danmark-Langesund.

En oppgradert ferge seiler mellom Sandefjord og Strømstad.


KILDE:

Arne Ingar Tandberg. Publisert i Skipet nr. 1-1986.