BDS-history

DET BERGENSKE DAMPSKIBSSELSKAP AS

HISTORY (in Norwegian)


Det Bergenske Dampskibsselskap ble stiftet 12. desember 1851 av initiativ-taker Micheal Krohn for å drive dampruter mellom hjembyen og Hamburg.


Januar 1852 ble det inngått en avtale med Thomas Towards verft i Newcastle om bygging av selskapets første skip.


11.1852: Hjuldamperen ”Bergen” overlevert rederiet

15.februar 1853: ”Bergen” avgikk på sin første tur til Hamburg via Stavanger og Kristiansand.

Januar 1854: Kontrahert et nytt dampskip ved Wingate & Co, Glasgow. Pris 15.500 pund, eller 70.000 spesidaler.

November 1854: Skipet overtatt av rederiet under navnet ”Norge”, satt inn i Hamburg ruten sammen med ”Bergen”.

1856: Overtok selskapet ”Nordstjernen” fra Caird & Co, Greenock. Skipet var en skrudamper, og var tiltenkt rederiets kystrute langs norskekysten nord for Bergen.

10.09.1855: Kolliderte selskapets skip ”Norge” med ”Bergen” på reise til Hamburg. Etter 15 minutter sank skipet til bunns, 40 mennesker omkom.

1856: Selskapets nybygg ”Nordstjernen” gikk inn i ”Norge”`s plass i Hamburg-ruten. Høsten samme år ble ruten forlenget til Trondheim.

1857: Nybygget ”Jupiter” satt i Hamburg-ruten.

1857: Etter at det nystiftede selskapet NFDS satte inn sitt skip ”Nidelven” i Hamburg-ruten, besluttet postbestyrelsen at ruten skulle samordnes med BDS`s rute.

10.1859: Staten avviklet ruten Bergen – Trondheim. Ruten ble overtatt av BDS.

3.1864: Det Nordlandske-Finmarkske Dampskibsselskab fusjonert med BDS.

1865: BDS og NFDS fikk i felleskap kontrakt på befordring av post fra Bergen og Trondheim til Tromsø og Hammerfest.

1869: Ruten Hammerfest – Vardø overtatt av selskapet.

1874: Ruten Bergen – Tromsø som BDS samarbeidet med NFDS om, blir utvidet til Oslo.

1879: BDS og NFDS besluttet og kombinere ruten Bergen – Tromsø/Hammerfest med cruise tilbud om sommeren til Nordkapp. Etter inngått samarbeide med Søndenfjeldske DS, ble ruten yterlige forlenget til Stettin.

187?: BDS overtar Krohn-linjen.

1.1884: Det Bergensk-Nordlandske Dampskibsselskab gikk konkurs i 1883, det ble ført forhandlinger med BDS om overtakelse av dets skip. BDS overtok skipene sammen med NFDS og ved loddtrekning ble skipene fordelt mellom rederiene.

1888: BDS starter med ukentlige turistruter fra Leith via Bergen og fjordene til Trondheim.

31.05.1890: Dampskipet ”Mercur” ble det første skipet som innledet den populære ruten på Newcastle.

1891: Turistruten fra Leith – Tr.heim. går inn i den regulære Englandsruten.

1.07.1894: Bergenske og Nordenfjeldske fikk kontrakt på hurtigrutefart sammen med VDS. BDS satte inn sitt skip ”Sirius”.

1907: Rederiet kjøper en nederlandsk linje, ”Stoomvaart Mij Noorwegan” som siden 1857 har drevet linjen Vestlandet – Rotterdam.

1907: BDS overtar sammen med NFDS, rederiet Vestlandske Loyd. Dermed fikk de to selskapene kontroll på ruten Trondheim, Bergen, Kønigsberg og Danzig, med mellomsteder.

02.06.1908: Ruten via Oslo eller Stavanger med Thorshavn og derfra til Nordfjord og Seydisfjord på Islands østkyst ble åpnet av BDS skipet ”Uranus”.

1909: ”Flora” satt inn på Islandsruten.

1909-?: BDS kontraherte 8 nye lastebåter samt to nye hurtigruteskip. ”Midnatsol” ble levert i 1910, og ”Polarlys” kom i 1912 begge ble satt inn i hurtigruten.

1912: Linjen Vestlandet – London ble gjenopptatt, ”Maanelig” godsrute Trondheim-Vestnorge - River Thames - London, og samme år en rute på Rhin – havnene Køln, Dusseldorf og Duisberg – Ruhr åpnet.

11.1913: Den Norske Syd-Amerika linjen stiftet, BDS og NFDS ble også trukket med i linjen da de hadde det meste av utgående last som skulle til Amerika med sin rute på Hamburg. Bergenske kjøpte aksjer i Den Norske Syd-Amerika Linjen for 50.000 kr, og fikk agentur for selskapet.

10.01.1915: BDS første krigsforlis rammet ”Castor”.

1919: Hamburg ruten gjenopptatt.

1919-1923: Pga. de høye driftsutgiftene hurtigruten fikk etter krigen, hadde staten gått inn og tatt hele hurtigruteflåten på TC. Dette skulle vare helt til i 1923.

1919: Linjefart på Antwerpen åpnet av skipet ”Zeta”.

1919: Ny linje på Frankrike startet.

11.1920: BDS ble med i en gruppe Bergensrederier om etablering av AS Samseiling i kontrakter med kanadiske selskaper. Det ble inngått en 20 års kontrakt med Canada Steamship Lines om felles linjefart mellom St. Lawrence - havnene og Europa.

1921: BDS overtok 45 % av aksjene i det Polske rederiet Sarmacja. En rute fra Polen ble opprettet i nær samarbeid med det engelske selskapet Walford Baltic Transports Ltd.

1922: BDS setter inn ”Irma” i en 14 dagers rute fra Bergen via fjordene til Nordkapp, samt en tur til Svalbard i august.

1923: Inngått et samarbeid med den sovjetiske Krassin om skiping av trelast fra Hvitehavet. Det ble opprettet to 50/50 samarbeidsselskaper, Russo-Norwegian Navigation Co Ltd i London og  Det Norsk-Russiske Dampskibsselskap AS i Bergen

1924: Ruten på Rotterdam og Antwerpen ble splittet, hvor Rotterdam ble en passasjerrute og Antwerpen ble en lasterute.

1926: En samseiling med Neptun-linjen opprettet.

1927: ”Stella Polaris” overlevert BDS, hun ble satt inn i cruise fart i Middelhavet.

1931: ”Venus” overleveres til rederiet, og lanseres som ”verdens hurtigste motorskip”. Skipet ble satt inn på Englandsruten.

1937: ”Hamburg-Norwegen Linie” ble etablert, med ruter mellom Hamburg, Bergen og Trondheim. Under denne linjen kom Bergenske og NFDS sammen med to tyske rederier. Avtalen gikk ut på at de to norske rederiene skulle drive en ukentlig linje mellom Hamburg – Kirkenes. De fire rederiene skulle i felleskap drive ruten Hamburg – Trondheim. Mens BDS skulle drive en egen rute med ”Leda” Bergen – Hamburg.

1937: En 7 års kontrakt med staten ble inngått om å øke Englandsruten med ett skip til. ”Vega” ble satt inn i ruten fra 1938.

194?: BDS hadde 13 skip i NORTRASHIP`S tjeneste under krigen. Passasjerskipene: ”Iris”, ”Lyra” og ”Nova”. Godsruteskipene ”Clio”, ”Ara”, ”Corvus”, ”Diana”, ”Keret”, ”Leo”, ”Pollux” og ”Spica”. Linjeskip: ”Crux” og ”Brant Contry”.

1945: ”Lyra” satt inn i hurtigrutefart.

1946: Godsrutefart på Nordsjøen startes opp.

1946: Inngått en kontrakt med Cantieri Navale Riuniti i Ancona om bygging av et nytt hurtigruteskip.

1947: BDS bestiller sitt første tankskip, etterfulgt av tre til.

1949: ”Midnatsol” blir levert fra det italienske verftet, og blir satt inn i regulær hurtigrutefart.

1949: Island-ruten nedlagt.

1951: ”Nordlys” levert som hurtigruteskip nr. 2 i selskapets eie etter krigen.

1952: ”Polarlys” 3. hurtigruteskip blir levert BDS.

1949: BDS kom i samarbeid med det svenske rederiet Rederi AB Transatlantic, og dannet en ny linje på Vest – Afrika. Linjen ble kalt Den Skandinaviske Vest-Afrika Linjen.

1949: BDS starter en linje mellom Casablanca og Bordeaux, og selskapets ”Vela” ble først satt inn i ruten.

1951: ”Castor” rederiets første tankskip overlevert.

1954: D/S ”Nordstjernen” forliser. Det blir kontrahert et nytt hurtigruteskip ved et verft i Hamburg.

1955: Cruise skipet ”Meteor” blir satt inn som reserveskip i hurtigruten i påvente av et nybygg.

1956: Hurtigruteskipet ”Nordstjernen” blir overlevert BDS.

1956: ”Meteor” i cruise fart i Nord Europa og Middelhavet.

1966: BDS selger 1/3 av aksjene i SVAL, og er dermed ute av Den Skandinaviske Vestafrika-Linje.

1967: BDS går inn i godsskyss-samseilinger med NFDS og VDS og danner Be-No-Ve.

1968: BDS kontraherer to nye produkttankskip fra Horten.

1968: BDS får konkurranse på linjen Amsterdam/Rotterdam av Vibran Line. Konkurransen endte med at BDS kjøpte selskapet.

1969: Kontrahert et cruiseskip fra Wartsila i Finland på 22000 tonn.

1970: Royal Viking Line etablert med rederiene NFDS,  A. F Klaveness & Co som fikk overlevert hvert sitt søsterskip.

1971: Nord-Poolen dannes. Her inngår de skip som tidligere har seilt for Be-No-Ve.

1.1979: Hurtigruten blir solgt til TFDS i Tromsø.

1979: Newcastle-ruten blir innstilt vinterstid.

8.1980: BDS kjøper 49,5 % i boreplattformen NORJARL.

1981: Pool-samarbeidet med Fred Olsen & Co og Bergen Line oppløst.

07.1981: Den Norsk-Tysk Hamburg – Linje ble oppløst og integrert i Nor – Cargo.

6.1982: Andelen i NORJARL blir solgt med en gevinst på 74,2 millioner kr.

14.08.1984: Royal Viking Line solgt til Norwegian  Caribbian Cruise Line for 240,2 millioner USD.

06.08.1984: Meritus AS kjøper 36% av aksjene i BDS. Før måneden er omme har selskapet 51 % av aksjene.

9.1984: AS Kosmos, Platou Invesment AS, og Investa kjøpte til sammen 25% av BDS aksjene.

03.10.1984: Kosmos legger fram en fusjonsavtale som har en verdi på 300 mill kr.

12.11.1984: Generalforsamlingen i Bergenske besluttet at selskapet skulle fusjoneres inn i Kosmos, ved at to Bergensaksjer ga 3 Kosmosaksjer.

Det ble dannet ett nytt Det Bergenske Dampskibsselskap i Bergen.

1985: Nordenfjeldske Shipping A/S ble kjøpt opp av Kosmos, og lagt under som ett datterselskap av BDS.

1988: Bergenske var nå blitt avdeling for transport og reiseliv for Kosmos, hele avdelingen ble solgt til RoNoTro AS.


      Fra www.skipsmagasinet.no