Chr.Boe-history

CHR. TH. BOE & SØN, ARENDAL

1836 -

HISTORY (Norwegian)

HISTORY


Dette rederiet har aner helt tilbake til 1836, da Konsul Peter Lorentz Jessen Lund etablerte meglerforretning i Arendal. Denne bedriften har, dog under forskjellige firmanavn, blitt drevet uavbrutt fram til dags dato. Peter Lund etablerte etter hvert også et betydelig skipsrederi.

”Vår” del av historien begynner i 1878. Da overdro Peter Lund sitt rederi med 37 skip og meglerforretningen til sine to svigersønner, Chr. Th. Boe og Axel N. Herlofsen.. Forretningsdriften fortsatte nå under navnet Chr. Th. Boe.

Rederiet var et av de få som kom på fote igjen etter bankkrakket i 1886. Etter at Boe kom til endelig ordning med sine kreditorer i 1891, kunne man se framover igjen.

Allerede i 1896 overtok Boe sitt første dampskip, ”Truma”, og dette var et av de første oversjøiske dampskip, registrert i Arendal. Selv om man beholdt noen av seilskipene, vinklet man driften mer og mer over på damp. I perioden fram til 1912 overtok Boe i alt 8 dampskip, alle i størrelsen mellom 2500 og 3000 tdw.  Dette var en formidabel utfordring, ikke minst i forhold til drift, men også økonomisk. Etter ”Truma” i 1896, kom de som perler på en snor, skipene ”Hisø”, ”Nedenes”, ”Havsø”, ”Haakon”, ”Olaf”, ”Ternø” og ”Ærø”. Som vi ser, samtlige oppkalt etter øyer og landområde i Arendalsdistriktet, med unntak av ”Haakon” og ”Olaf”. Kan dette henspille på vår nye kongefamilie?

I 1909 endret firmaet navn til Chr. Th. Boe & Søn A/S, drevet av Boe og sønnen, Peter Lund Boe.

Mange kjente Arendalspersonligheter var innom Boes rederi. Tre av Arendals blivende redere hadde sitt virke i rederiet. Arnt J. Mørland, som gikk gradene til kontorsjef i rederiet, og kapteinene Peter Dedekam og John Wilson var blant dem som startet opp for seg selv, Wilson riktignok i kompaniskap med Mørland den første tiden, men han etablerte etter hvert sitt eget rederi.

Da Chr. Th. Boe gikk bort i 1927, overtok Peter Lund Boes yngste sønn Olaf Christian driften. Rederi og meglerforretning hadde til nå vært drevet parallelt, men i 1928 fant Olaf Boe det mest fordelaktig å skille rederiet fra meglerforretningen. Meglerforretningen fortsatte under navnet Chr. Th. Boe & Søn A/S med Olaf Boe som direktør og enestyrer, mens rederiets navn ble forandret il Olaf Boe & Co. Rederiet ble registrert som et ansvarlig firma med Olaf Boe og hans fetter Ole Schrøder, som drev rederi og meglerforretning fra Oslo, som innehavere.

Omtrent samtidig som dette skjedde, kontraherte man et motortanksskip ved Gøtaverken i Sverige. Med navnet ”Chr. Th. Boe” seilte hun ut som Arendals første motortankskip, og byens tredje tankskip totalt, og hun skulle tjene rederiet i hele 21 år.

”Chr. Th. Boe” seilte heldig gjennom verdenskrigen, og hun ble nærmest gitt ”heltestatus” da en amerikansk stjernejournalist seilte med henne over Atlanteren. Det ble publisert flere artikler i The New Yorker, og journalisten var også på besøk i Arendal etter krigen, traff igjen noen av sjøfolkene, og enda flere artikler fulgte.

Da rederiet fikk tilbakelevert skipet etter krigen, var det nedslitt og trengte sårt til reparasjoner. Disse ble fant sted og skipet ble satt i fart igjen.  Nå begynte også rederiet å ekspandere igjen. I 1947 overtok man tankskipet ”Cleopatra” fra Sverige, og i 1948 kontraherte man et motortankskip ved Harland & Wolff i Belfast. Dette ble levert som ”Ternøy” i 1950.

I 1951 ble så gamle ”Chr. Th. Boe” solgt til Sverige, og ”Cleopatra” fulgte etter i 1952, for øvrig solgt til Sverige hun også.  Man kontraherte nok et tankskip, denne gang ved Gøtaverken. Skipet ble levert i 1955 som ”Havsøy”, men omtrent samtidig solgte man ”Ternøy” til Tvedestrand. Så man disponerte fortsatt bare ett skip. Men etter hvert ble nok et skip kontrahert ved Gøtaverken. Dette ble levert i 1958 som ”Ternøy”, et av Norges første spesialdesignete kjemikalietankskip. Hun ble også bygget som baklader, noe som heller ikke var en selvfølge på denne tiden. I tillegg hadde rederiet en kontrakt på et bulkskip på ca 20000 tdw i kontrakt.

Tidlig på 60 tallet trakk Olaf Boe seg helt ut av rederidriften. Rederiet med eksisterende skip, nybygningskontrakt og øvrige aktiva ble overført til kompanjongen Ole Schrøder jr. i Oslo.

Boe selv konsentrerte seg nå om meglerforretningen. Og som nevnt helt i begynnelsen av denne omtalen, denne eksisterer i beste velgående.


Vil takke JAN TORE KNUDSEN fra Arendal for den rederihistorienContact: webmaster@norskeskip.no

Tel: +47 90705267